Algemene voorwaarden voor internetverkoop

 

Deze voorwaarden gelden vanaf 01/02/2013.

 

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zo niet kan hij de bestelling niet afronden.

 

1. 

Gegevens van de verkoper

2. 

Algemene informatie

3. 

Wanneer is er een internetverkoop

4. 

Eigendomsoverdracht

5. 

Prijzen

6. 

Betaling

7. 

Levering

8. 

Opmerkingen in verband met de internetverkoop

9. 

Recht van verzaking

10. 

Bewijs

1.    Gegevens van de verkoper

Vermarcsport NV hierna "Vermarcsport " genoemd. 
Olivierstraat 95 - BE 3111 Wezemaal
BTW BE 0420.964.657 - RPR Leuven 
Tel. 016 58 19 18 
E-mail webshop@vermarcsport.be

 

2.    Algemene informatie

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Vermarcsport aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Vermarcsport kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.


Vermarcsport is uitsluitend actief in België. Uw aankoop wordt enkel aanvaard als de levering binnen België dient te gebeuren.  Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbank van Leuven is bevoegd. 

 

3.    Wanneer is er een internetverkoop

De verkoop is pas gesloten bij het ontvangen van de bevestigingsmail. Vermarcsport behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Vermarcsport weigeren uit te voeren.

 

4.    Eigendomsoverdracht

 In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur.

  

5.    Prijzen

Onze prijzen zijn BTW inbegrepen. 

De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, deze prijzen zijn ook opgenomen in de bevestigingsmail.

 

6.    Betaling

De klant dient zijn bestelling betalen via de op de site aangeboden betalingsmiddelen.  Een niet betaalde bestelling wordt door Vermarcsport niet uitgevoerd.

De betaalmiddelen zijn :

-met de volgende betaalkaarten: 
VISA/MASTERCARD/MAESTRO

-via internetbankieren: 
Belfius Direct Net, KBC/CBC Online, ING Home

 

7.    Levering

Wat zijn de bezorgkosten?

Voor levering van minder dan € 85 betaalt de klant een bijdrage, ongeacht het aantal producten.  De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. 

Hoe gebeurt de levering? 
De geïntegreerde module van Bpost biedt u een waaier van mogelijkheden :

- Levering bij u thuis

- Levering in een Bpost kantoren

- Levering in een Bpost point

- Levering in een Bpost pakketautomaat (zone Brussel)


Bij een levering aan huis wordt in geval van afwezigheid van de klant een kaartje achtergelaten door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.

Bij de levering in een afhaalpunt ontvangt de klant een verwittiging van zodra zijn pakket beschikbaar is voor afhaling op vertoning van zijn identiteitsbewijs.  Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering. Indien het door de klant gekozen afhaalpunt niet meer bestaat of tijdelijk gesloten is op het moment van aflevering, behoudt Vermarcsport zich het recht voor om het pak in het dichtstbijzijnde afhaalpunt ter beschikking te stellen. 

 

Leveringstermijn

De bestellingen worden elke eerste en derde dinsdag afgesloten.

De minimum productietijd en verzendingstijd bedraagt twee weken.

De leveringen gebeuren tweemaal per maand, zijnde de tweede en vierde woensdag van de maand. 

Indien uw bestelling niet tijdig kan geleverd worden zullen wij u hiervan per mail verwittigen.

De maximale levertijd wordt bijgevolg 28 dagen.

 

8.    Opmerkingen in verband met internetverkoop

8.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij Vermarcsport op 016 58 19 18 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u) of via webshop@vermarcsport.be.

 

8.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden via webshop@vermarcsport.be..

 

9.    Recht van verzaking

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.


Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige producten worden niet teruggenomen. 

De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de webshop binnen de 14 dagen contacteren op het nummer 016 58 19 18 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met een kopie van de factuur/leveringsbon op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Vermarcsport NV – Olivierstraat 95 – 3111 Wezemaal. 

Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Vermarcsport de betaalde sommen terugstorten.

 

10. Bewijs

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup).